Garantier

Garanti takVi erbjuder alla våra kunder tak & tätskiktsgarantier som täcker och garanterar tillhandahållandet av allt nödvändigt ersättningsmaterial, samt arbetskostnad för reparationer och utbyte, helt utan kostnad, under en period av 10 år från färsigställandedagen.

Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år. För villkor och ytterligare information kontakta oss.

Materialen vi använder oss av är tillverkade av Europas största leverantörer av tak & tätskiktsmaterial. Tätskiktsmaterialen är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontinuerliga kontroller på Statens Provningsanstalt. Allt för att säkra kvalitén och bibehålla vår höga servicenivå.