Leverantörer

TakcentrumVi på Svalövs Takservice jobbar långsiktigt både med våra kunder och leverantörer. Det är just långsiktigheten som har gjort oss till en pålitlig takentreprenör till svenska hem och industrin.

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Därför arbetar vi med marknadens bästa leverantörer av tak, tätskikt och isolering. Att arbeta med de bästa ställer stora krav på oss som takläggare och den service som vi erbjuder våra kunder.

Svalövs Takservice tror på långsiktiga relationer. Att ha en nära kontakt med våra kunder och leverantörer är en förutsättning för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda bra produkter och service.

Vi är medlemmar i Takcentrums T-Team som är ett forum för proffs inom tak under ett och samma tak. Här tar vi del av varandras erfarenheter och bygger upp nätverk för ett professionellt samarbete i en miljö där vi hela tiden strävar efter en ömsesidig nytta. Allt för att gemensamt höja vår kompetens och kunnande för nöjdare kunder.

Vi köper in allt tak och tätskiktmaterial till våra projekt från Takcentrum Sverige AB. Allt material som vi använder i våra projekt har de nödvändiga godkännanden och certifieringar.

Materialet vi använder oss av är tillverkade av Europas största leverantörer av Tak & Tätskiktsmaterial. Tätskiktsmaterialen är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på Statens Provningsanstalt. De flesta tätskikt som vi använder är dessutom bedömda av Sundahus. Allt för att säkra kvalitén och bibehålla vår höga servicenivå.

För ytterligare information om det material vi arbetar med besök gärna www.takcentrum.se. Där finns även en referenssida med de referenser som materialet vi arbetar med har använts.


RoofisolTakisolering

När det gäller takisolering jobbar vi med stenullsskivor från Roofisol. Petralanas stenullsskivor fungerar på flera plan, både som värme-, ljud- och brandisolering.

Basen i stenullskivorna är naturmaterial från vulkaniska bergarter vars egenskaper är unika. Förutom brandmotstånd har stenullsskivorna utmärkta termiska och ljudisolerande egenskaper.